Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002339482
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1061
4931
8325
12031
31306
53304
2339482

Forecast Today
5304

4.47%
13.25%
3.24%
2.96%
0.03%
76.05%
Online (15 minutes ago):30

Your IP:54.81.69.220

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 266 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

***************

        ๑.    ไม่พึงรับแขก  เยี่ยม  พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน  ถ้าจำเป็น ต้องสำรวม

        ๒.    ไม่พึงใช้โทรศัพท์ อ่านหนังสือ  ดูหนังสือ  เขียนหนังสือ  เว้นไว้แต่จำเป็น

        ๓.    ห้ามสูบบุหรี่ และกินหมาก หรือยาเสพติด ทุกประเภท

        ๔.    ไม่พึงปัสสาวะเรี่ยราดในที่อันไม่สมควร อันจะส่งกลิ่นมาสู่ตัวเอง ให้ปัสสาวะในห้องสุขา  และที่อันสมควร

        ๕.    ไม่พึงนอนมาก ทำความเพียรน้อย  โยคีไม่ควรนอนเกินกว่าวันละ ๔ ชั่วโมง

        ๖.    ไม่พึงทำกิจเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็น และไม่ควรหยุดพักในเวลาปฏิบัติ เว้นไว้แต่เผลอหรือหลับ

        ๗.    ไม่พึงเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติสู่กันฟังและห้ามสอบถามอารมณ์การปฏิบัติของผู้อื่น 

        ๘.    พึงรักษาระเบียบข้อปฏิบัติ พระธรรมวินัยให้เคร่งครัด

        ๙.    เวลาออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แม้แต่อยู่ในที่พักก็ต้องพยายามแต่งกาย และนั่งนอนให้เรียบร้อย

       ๑๐.  ถ้าเป็นวันอุโบสถ ผู้ปฏิบัติที่เป็นพระควรปลงอาบัติ สามเณรควรสมาทานศีล อุบาสก – อุบาสิกา พึงสมาทานศีลอุโบสถ

       ๑๑. พึงรักษาของสงฆ์ อย่าให้ชำรุดเสียหาย ถ้าไม่จำเป็น

       ๑๒. พึงรักษาความสะอาดที่พัก บริเวณสถานที่ปฏิบัติ และ ห้องน้ำ ห้องสุขาให้สะอาด  เรียบร้อยอยู่เสมอ

       ๑๓.  ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งโสโครกออกนอกกำแพงวัด หรือภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติให้ทิ้งในที่ควรทิ้ง และที่จัดไว้ให้

       ๑๔. เมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ หรือพระเจ้าหน้าที่เสียก่อน 

       ๑๕.  ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอยู่ค้างคืน ภายในสถานที่ปฏิบัติก่อนได้รับอนุญาต

       ๑๖.  เวลาจะออกจากสำนักกลับคืนที่อยู่ของตน ต้องบอกลาท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ แล้วแจ้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไป

       ๑๗.  เมื่อเจ็บป่วยด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้พระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว

       ๑๘.  ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ สำนัก และแก่พระศาสนา จงเรียนต่อพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว

       โยคีผู้ปรารถนาจะได้เห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้วยความเคารพโดยเคร่งครัด 

 

                                      

(พระครูสิริภาวนาภิรม)

ผู้อำนวยการ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.