Get Adobe Flash player

ทำวัตรสวดมนต์

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002339475
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1054
4931
8318
12031
31299
53304
2339475

Forecast Today
5184

4.47%
13.25%
3.24%
2.96%
0.03%
76.05%
Online (15 minutes ago):32

Your IP:54.81.69.220

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 260 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

 

คำนำ

 

          สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใหม่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๕๕ นาที โดยคุณวิทยา จอมทรักษ์ พร้อมด้วยญาติ ๆ และศรัทธาสาธุชนบ้านดอนหัน-โพนงาม ได้ถวายแผ่นดินเป็นจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน แด่พระครูสิริภาวนาภิรมและพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป พระสงฆ์ได้เปล่งคำว่า “สาธุ สาธุ สาธุ” เป็นการอนุโมทนาสาธุการกับคุณวิทยา จอมทรักษ์ พร้อมญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันตรงกับวันเกิด (ประสูติ) ของพระพุทธเจ้า เป็นวันบรรลุธรรม (ตรัสรู้ธรรม) ของพระพุทธเจ้า เป็นวันตาย (เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน) ของพระพุทธเจ้า และปีนั้น (พ.ศ.๒๕๕๕) ทางการได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีของชาวพุทธทั่วประเทศและชาวพุทธทั่วโลก  ได้จัดเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (ฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) ครบ ๒,๖๐๐ ปี ถือว่าเป็นปีมงคลของชาวพุทธทั่วโลก และเป็นปีมหามงคลของการกำเนิดสถานปฏิบัติธรรมจอมทองที่ได้เกิดขึ้นในปีนั้น และในวันนั้น อาตมภาพในนามของผู้อำนวยการจึงได้ดำริในใจว่า จะทำแผ่นดินทั้งแผ่นที่บริสุทธิ์อันเกิดขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้แผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินธรรม เป็นที่เกิดของธรรม เป็นที่สถิตของธรรม เป็นที่ตั้งมั่นถาวรของธรรมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นที่อำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายผู้ปรารภธรรม ผู้ปรารถนาธรรม ผู้หิวกระหายในธรรม ได้ดื่ม กิน รับประทาน ได้ฉันธรรม ตามความปรารถนา ด้วยการจัดให้มีการแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม

          เพื่อเป็นการบริบูรณ์สมบูรณ์ในส่วนแห่งการอบรมธรรม ปฏิบัติธรรม ทางสถานปฏิบัติธรรมจึงได้พิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์ฉบับสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ซึ่งอาตมาได้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อความสะดวก ความพร้อม ความบริบูรณ์สมบูรณ์ในธรรมของผู้แสวงหาธรรม ขอท่านทั้งหลายได้ถือเอาประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เถิด และขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่บริจาคทรัพย์ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้ช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมจอมทองแห่งนี้ ขอผลบุญกุศลบารมีอันดีงาม อันเลิศ อันประเสริฐ ที่เกิดขึ้นจากสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการสร้าง การให้ทาน การรักษาศีล การไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ การเจริญภาวนา การแผ่เมตตา ผลมหาบุญมหากุศลนี้ทั้งหมด จงถึงแก่เจ้าภาพทุกคนทุกท่าน ขอเจ้าภาพทุกคนทุกท่านจงประสบแต่สิ่งอันเลิศ อันประเสริฐ อันวิเศษ อันสูงสุด ในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อ และขอให้ได้บรรลุวิชชา ๓ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้ ๆ นี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกคน เทอญ.

 

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.