Get Adobe Flash player

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002339522
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1101
4931
8365
12031
31346
53304
2339522

Forecast Today
5760

4.47%
13.26%
3.24%
2.96%
0.03%
76.05%
Online (15 minutes ago):35

Your IP:54.81.69.220

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 303 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

อานิสงส์ของการบวช

       การบวชมีอานิสงส์มากมาย ยกตัวอย่างพื้นๆ การบวชที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เข้ามาบวชนี้ ก็แสดงว่าญาติโยมทั้งหลายได้พักผ่อนทางกายแล้ว มีกายได้พักผ่อนแล้วแต่ก่อนโน้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่อาจจะไปทำไร่ไถนา อาจจะไปทำสวน อาจจะไปค้าขาย บางคนก็อาจจะไปหาปูหาปลา ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ หากุ้งหอยอะไรต่างๆ มาเลี้ยงครอบครัว บางคนก็ไปทำการทำงานค้าขายตลาด บางคนก็เข้าไร่เข้าสวนเป็นการยังกายให้เหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากิน แต่ถ้าเรามาบวชอย่างนี้เราก็พักการฆ่ากุ้งหอยปูปลา เรามีศีลเป็นที่นับถือ เป็นที่ยึด เป็นสรณะนี้อานิสงส์ก็เกิดขึ้นมาแล้ว เราก็เว้นจากบาปทางกายแล้ว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "โสฬสญาณ"

       เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอริยสัจ ๔ มันเกิดขึ้นมา อริยสัจ ๔ ในภาคของปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกับอริยสัจ ๔ ในภาคของปริยัติ อย่างเช่นเราภาวนา “พองหนอ ยุบหนอ” อะไรเป็นสมุทัยสัจ อะไรเป็นทุกขสัจ อะไรเป็นนิโรธสัจ อะไรเป็นมรรคสัจ ขณะที่เราภาวนา “พองหนอ ยุบหนอ” ขณะที่ท้องของเรามันเริ่มพองขึ้นมาอันนี้เป็นสมุทัยสัจแล้ว ขณะที่ท้องพองของเรามันเริ่มยุบลงไปเป็นสมุทัยสัจแล้ว ขณะที่จิตของเรามันเริ่มคิดเริ่มกำหนดเป็นสมุทัย แล้วรูปนามเริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มเป็นสมุทัยสัจแล้ว ...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อนุปุพพธรรม ๗ ประการ"

       บุคคลผู้รักษาศีลก็เหมือนกันพึงรักษาศีลของตนเองนั้น ให้เหมือนกับบุคคลผู้มีตาข้างเดียวรักษาตาของตนเอง แล้วก็บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานนั้นต้องรักษาศีลของตนเองเหมือนกับรักษา ชีวิต บุคคลผู้หวงแหนชีวิตของตนไม่อยากตายฉันใด บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานควรที่จะหวงแหนศีลของตนเอง ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้พร้อย ไม่ให้เสียหายไป เหมือนกับบุคคลผู้รักษาชีวิตของตนเอง เพราะฉะนั้นการรักษาศีลนั้นจึงถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ บุคคลผู้จะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ต้องรักษาศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ให้ดี ...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเร็ว"

       การที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลานี้ท่านกล่าวว่าเป็นการแผดเผากิเลสให้ร้อนทั่ว คือไม่ให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาแทรกจิตใจของเราได้ จิตใจของเราก็จะป้องกันบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นมา เรียกว่าสังวรปธาน ความสังวรเราต้องสังวรด้วยสติ ตาเราเห็นรูปเราก็ต้องมีสติกำหนดรู้ “เห็นหนอๆ” หูของเราได้ยินเสียงเราก็ต้องมีสติสังวรกำหนดที่โสตประสาทแก้วหูของเรากำหนด ว่า “ได้ยินหนอๆ” ขณะที่กายของเราถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เราก็ต้องมีสติกำหนดรู้การสัมผัสในร่างกายของเรา มีการกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา ...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประมวลภาพการปฏิบัติธรรม (๒๖ พ.ย. ๕๙)

ประมวลภาพการปฏิบัติธรรมในงานปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา ๑๐ วัน คือวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พิธีอัญเชิญพระเจ้าใหญ่ชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อสำเร็จ) ประดิษฐานยังศาลาหอฉัน [๑๖ พ.ค. ๕๘]

วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาชาวสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง นำโดย พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำศาลาหอฉัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า หลวงพ่อสำเร็จ หรือ พระเจ้าใหญ่ชัยสิทธิ์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเด้อ

ศรัทธาสาธุชนร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาโรงฉัน (๑๔ เม.ย. ๕๘)

วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาโรงฉัน ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จึงขออนุโมทนาสาธุการกับทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.